Anasayfa   İletişim  
Reklam  
   
 
 
   
Google
   
   
    
 
 

 
 
 
 

Balkan Belediyeler Ağı
Makedonya
Kosova
Bulgaristan

 

BALKAN BELEDİYELER AĞI
http://www.balcinet.orgMAKEDONYA

Makedonya’da kabul eden yasanın yürürlüğe girmesi ile değişime uğrayan
yerlerden birisi de Türk nüfusun yoğun halde yaşadığı Vrapçiste belediyesi
olmuştur. Hükümetin Koalisyon ortaklarından Türk Demokrat Partisi’nin
(TDP) Vrapçişte ve Banitsa Belediyelerinin sınırlarının değişmemesi
yönünde sunduğu önerge kabul edilmemiştir. Bölge halkı, yeni yasa ile Türk
dilinin belediye sınırları içinde resmi dil olarak kullanılmayacağı
endişesini taşımaktadırlar. Çünkü Ohri Antlaşmasına göre belediye halkının
%20’sini oluşturan etnik toplulukların dili resmi olarak
kullanılabilecektir.

Yeni tasarıya göre Vrapçiste diğer bir belediyeye bağlandığında buradaki
Türk nüfus %20’nin altına düşmektedir. Bu bakımdan yerel yönetim yasasının
onaylanması sırasında iktidardaki TDP milletvekili de oylamaya
katılmayarak yasayı protesto etmiştir. Onaylanan yasaya göre bugüne kadar
resmi dil olarak Türkçe’nin kullanıldığı Vrapçişte ve Banitsa
belediyelerinin sınırları değiştirmektedir. Banitsa Belediyesi ise
Gostivar Belediyesine bağlanmaktadır. Yıllardır Türkçe’nin resmi dil
kullanıldığı Vrapçişte Belediyesi Negotino Belediyesi eklenerek Türklerin
toplam nüfusu yüzde 36 iken, yüzde 12,34’e düşürülmektedir. Getirilen
yasaya göre Makedonca’nın yanı sıra Türkçe dili resmi olarak sayısının
yüzde 20’yi aştığı Plasnitsa, Merkez Jupa, Mavrova ve Vraneştitsa’da
kullanılacaktır (1).

Son genel seçimlerde, Türk partileri (Türk Demokratik Partisi ve Türk
Hareket Partisi) Makedon partileri arasındaki anlaşmazlıktan yararlanarak
iki ayrı cephe ile koalisyona giren üç milletvekili ile meclise girdiler.
Son yerel seçimlerde ise Jupa ve Plasnitsa belediyelerinde belediye
başkanlıklarını kazanabildiler.

TDP lideri Kenan Hasipi, partisinin 2005 yerel seçimlerini Vrapçiste
belediyesinde boykot edeceğini açıkladı (2). TDP, Makedonya’nın
bağımsızlığını takiben kuruldu. 2002 yılında partinin başına geçen Kenan
Hasipi 2002 seçimlerine SDSM ile ittifak yaparak giden TDP, parlamentoya
temsilci sokabilmiştir. Hasibi ile birlik te Gayur Saraç’ta parlamentoya
girerken Maksut Ali Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı’nda bakan
yardımcılığı makamını elde etmiştir (3).

Hasipi’nin iddialarına göre Makedonya’daki Türklerin sayısı, nüfus
sayımına göre 80 bin ve % 3.85 oranında gösterilmektedir. Oysa bu oran
gerçekte % 5’e yakındır. Hasipi ayrıca Arnavut Demokratik Partis DPA’nın
2000 yerel seçimlerinde usulsüzlükler yaptığını ve özellikle Vrapçişte’de
2 köy ile ilgili yanlış seçmen sayıları beyan ettiğini iddia etmektedir.
Bunun yanısıra asıl protesto sebebi ise yeni yasaya göre Vrapçişte’de %36
oranındaki Türk nüfusu %12’ye düşürülmektedir. (4). Bu sebeple de TDP
seçimleri boykot etmektedir.

Şehirlere göre Türk nüfusunun dağılımı şöyledir.

Üsküp 12.978 %15
Gostivar 12.486 %14.6
Ustrumca 7.076 %8.1
Debre 6.775 %7.8
Kalkandelen 5.076 %5.6
Pirlepe 4.932 %5.5
Radoviş 4.855 %5.4
Köpürlü 4.325 %5.0
Kırçova 4.241 %4.5
Manastır 3.258 %3.8
Resne 3.218 %3.8
İştip 2.909 %3.5
Ohri 2.885 %3.5
Mak. Brod 2.497 %2.8
Kumanova 2.314 %2.6
Valandova 1.719 %1.8
Kruşova 1.611 %1.6
Struga 1.068 %1.4
Gevgeli 798 % 0.9
Negotin 772 %0.6
Berova 537 % 0.6
Koçana 521 %0.5
Kavadar 475 %0.4
Viniça 385 %0.4
Demir Hisar 245 %0.3
Sv. Nikole 232 %0.3
Delçova 211 %0.2
Kratova 25 %0.04
Probiştip 20 %0.03
Kr. Palanka 10 %0.01
TOPLAM %100.00
NOT 1:Makedonya’da 1996 yılına kadar mevcut olan 40 belediyeden tam 30
belediyede dağınık bir şekilde Türkler yaşamaktadır ve her belediyede
azınlığı temsil ediyor.Bazı belediyelerde %2-%5 temsil ediyorlar, birkaç
belediyede ise %8-%15i temsil ediyorlar.

NOT 2: İstatistik verilerinden hareket ederek ,Makedonya’nın çoğu
belediyelerinde Türklerin dağınık yaşamaları ve hiçbir yerde belirli bir
kalabalığı oluşturmamaları aslında Makedonya Türklerinin bir dezavantajı
olarak sayılır.

KOSOVA

Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç

Kosova'da pilot belediye birimi Mamuşa'nın dışında Türk belediyesi
diyebileceğimiz bir belediye yok. Mamuşa da ademi merkeziyetçilik
projesi çerçevesinde deneme amacıyla belediye olan bir birim. Mamuşa
Belediye Başkanı KDTP'den Arif Bütüç. diğer taraftan Prizren'de
belediye başkan yardımcılığı var. Ercan Şpat yürütüyordu. Bu dönem
için henüz kesinleşmedi ama gene Ercan Bey kalacak gibi gözüküyor.
Bunun dışında herhangi bri belediyede Türk başkan veya yardımcısı yok.
Milletvekillerine gelince, Kosova parlamentosunda 3 Türk milletvekili var:
1. Mahir Yağcılar
2. Enis Kervan
3. Müfera Şinik

Mahir Yağcılar KDTP Genel Başkanı, bu hükümette de Çevre ve Alan
Planlama Bakanı olarak görev yapıyor.

BULGARİSTAN

BULGARİSTAN’DA HALK VE ÖZGÜRLÜKLER HAREKETİ HÖH TARAFINDAN SEÇİLEN BELEDİYELER

Antonovo
Ardino
Belitsa
Borino
Cebel
Çernooçene
Devin
Dılgopol
Dospat
Dulovo
Glavinitsa
Hitrino
İsperih
Kaolinovo
Kırcaali
Kirkovo
Krumovgrad
Kruşari
Kubrat
Loznitsa
Mineralni Bani
Momçilgrad
Nikola Kozlevo
Omurtag
Opaka
Ruen
Satovça
Stambolovo
Sungurlare
Tsar Kaloyan
Venets
Vetovo
Vırbitsa.
Yakoruda
Zavet

Kırcaali Belediyesi
http://www.kardjali.bg/tr/
Cebel Belediyesi

HALK VE ÖZGÜRLÜKLER HAREKETİ'NİN KAZANDIĞI BELEDİYELER VE BELEDİYE BAŞKANLARI

2007 BULGARİSTAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

1.TUR
1.      BURGAZ –RUEN  DURHAN MEHMED MUSTAFA %73,08
2.      BLAGOEVGRAD – BELİTSA İBRAHİM ALİ PALEV %54
3.      BLAGOEVGRAD – SATOFÇA -ARBEN MUSTAFOV MİMENOV %83,06
4.      BLAGOEVGRAD –YAKORUDA- NUREDİN MUSOV KAFELOV %50,87
5.      DOBRİÇ – KURŞARİ - DOBRİ STOYANOF STEFANOV %51.72
6.      HASKOVA-MİNERALNİ BANİ - ORHAN ŞABAN MÜMÜN %62,93
7.      HASKOVA – STAMBOLOVO -GÜNER FARİZ SERBEST  %90,51
8.      KIRCAALİ –KIRCAALİ - HASAN AZİS İSMAİL - %61,85
9.      KIRCAALİ- ARDİNO - RESMİ MEHMED MURAD - %53,55
10.     KIRCAALİ –ÇERNOOÇENE - AYDIN ARİF OSMAN -%82,05
11.     KIRCAALİ – CEBEL - BAHRİ RECEP ÖMER -%100
12.     KIRCAALİ – KİRKOVO - ŞÜKRAN KAZIM İDRİZ -%65,01
13.     KIRCAALİ-KRUMOVGRAD-SEBİHAN KERİM MEHMED-%80,48
14.     KIRCAALİ-MOMÇİLGRAD - ERDİNÇ İSMAİL HAYRULA-%66,99
15.     RAZGRAD –İSPERİH-ADİL AHMET REŞİDOV-%70,45
16.     RAZGRAD-KUBRAT-REMZİ HALİLOV YÜSEYİNOV-%62.65
17.     RAZGRAD-LOZNİTSA-AYHAN MUSTAFOV HAŞİMOV-%61,69
18.     RAZGRAD-ZAVET-AHTER SÜLEYMANOV VELİEV-%55,7
19.     RAZGRAD-TSAR KALOYAN-AHMET RECEBOV AHMEDOV-%55,65
20.     RUSÇUK-VETOVO-REYHAN AHMET HABİL-%53.10
21.     SİLİSTRE –GLAVİNİTSA -NASUF MAHMUD NASUF-%68,36
22.     SİLİSTRE-DULOVO-MİTHAT MEHMET TABAKOV- %83,89
23.     SMOLEN- DOSPAT -ANTİM DARİNOV PIRJANOV-%54,57
24.     ŞUMNU-HİTRİNO-HURİDİN BASRİ İSMAİL-%77,65
25.     ŞUMNU-KAOLİNOVO-NİDA NAMIKOV AHMEDOV-%59,93
26.     ŞUMNU-NİKOLA KOZLEVO-TURHAB FAHREDİN KARAKAŞ-%52.32
27.     ŞUMNU-VENETS-NEHRİBAN AHMEDOVA-%67,32
28.     ESKİ CUMA-ANTONOVO-TANER MEHMED ALİ-%57,62
29.     ESKİ CUMA – OMURTAG-NEJDET CEVDET ŞABAN-%67,3
30.     ESKİ CUMA –OPAKA-LÜTFİ REYANOV RÜSTEMOV-%55,61

2.TUR
1.      BURGAZ – SUNGURLARE-GEORGİ STEFANOV KENOV-%52,98
2.      SMOLEN-BORİNO-OKTAY MUSTAFOV ALİEV-%52,94
3.      SMOLEN-DEVİN-ZDRAVKO VASİLEV VASİLEV-%64,12
4.      ŞUMNU-VIRBİTSA-İSMAİL MEHMED MEHMED -%50,22
5.      VARNA-DILGOPOL-SVETLYO HRİSTOV YAKİMOV-%51,94

KOALİSYON
1.      SLİVEN-KOTEL- HRİSTO RUSEF KİROV-%55,53(1. TUR)
2.      SLİVEN –TVARDİTSA-KATYA KOLEVA DOYÇEVA-%53(2.TUR)
3.      RUSÇUK – TSENOVO – VLADİMİR TODOROV KALİNOV-%55,56
4.      VİDİN-DİMOVO-TODOR İLİEV TODOROV-%50,16 (2.TUR)
5.      VİDİN-RUJİNTSİ-VENTSİSLAV TOMOV VANKOV-%54,28(2.TUR)
6.      VİDİN-ÇUPRENE-VANYO KOSTADİNOV KOSTİN-%61,69(2.TUR)
7.      KÜSTENDİL – BOBOV DOL – GRETİ YOSİF ALESKOVA-%56,54)
8.      KÜSTENDİL- KOÇERİNOVO – KOSTADİN PETKOV KATİN - %55,59

 

HÖH Belediye BaşkanlarıYerel Seçimler 2007

Blagoevgrad

 1. Belitsa
 2. Satovça
 3. Yakoruda

Burgas

 1. Ruen
 2. Sungurlare

Varna

 1. Dılgopol

Dobriç

 1. Kruşari

Kırdcali

 1. Ardino
 2. Cebel
 3. Kirkovo
 4. Krumovgrad
 5. Kırcali
 6. Momçilgrad
 7. Çernooçene

Razgrad

 1. Zavet
 2. İsperih
 3. Kubrat
 4. Loznitsa
 5. Tsar Kaloyan

Ruse

 1. Vetovo

Silistra

 1. Dulovo
 2. Glavinitsa

Smolyan

 1. Dospat
 2. Borino
 3. Devin

Tırgovişte

 1. Antonovo
 2. Omurtag
 3. Opaka

 Haskovo

 1. Mineralnı Bani
 2. Stambolovo

Şumen

 1. Venets
 2. Hitrino
 3. Kaolinovo
 4. Nikola Kozlevo
 5. Vırbitsa

 KOALİSYON

Vidin

 1. Dimovo
 2. Rujintsi
 3. Çuprene

Köstendil

 1. Bobov Dol
 2. Koçerinovo

Ruse

 1. Tsenovo

Sliven

 1. Kotel
 2. Tvırditsa

 

.....
sayfa başına dön

 

 

 
Nutuk (Sesli ve Görsel)
 
Etkinlik Takvimi
, 2019
PzrPztSalÇrşPrşCumCts
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
 
 
 
 
Copyright Aralık 2002 © balkanpazar.org
tasarım ve uygulama Artgrafi.net