Anasayfa   İletişim  
Reklam  
   
 
 
   
Google
   
   
    
 
 

 
 
 
 
TV
"Bizim Sesimiz"
1/1/2009
"Bizim Sesimiz" 01 OCAK 2009, Per?embe ak?amy Türkiye saatiyle 22:05'de TRT-INT ekranynda! Nurhayat GÜNAL'yn sundu?u Bizim Sesimiz programy yeni yylyn ilk gününde TRT-INT ekranynda sizlerle... Bizim Sesimiz bu hafta, Baty Trakya Türk Ö?retmenler Derne?i Sanat Toplulu?u ve Edirne Belediyesi Türk Sanat Müzi?i Toplulu?u'nun bir arada yer aldy?y bir programla Edirne'den, yeni restore edilmi? tarihi bir mekândan, Ekmekçizade Ahmetpa?a Kervansarayy'ndan sesleniyor. Yeni yylyn ilk programy 01 Ocak 2009, Per?embe günü saat 22:05'de TRT-INT'te. Yapym-Yönetim / Metin EDYRNELY Program Sunucusu / Nurhayat GÜNAL Hazyrlayanlar / Tolga YENER tolga.yener@trt.net.tr Duygu KEPENEK duygu.karahan@trt.net.tr Seslendirenler / Bilge TAMER - Nedim ATAK Video-Kurgu / Tuncay GÜNAL Dany?manlar / Doç.Dr. M. Zeki YBRAHYMGYL - Doç.Dr. Yusuf SARINAY - Erhan TÜRBEDAR Bizim Sesimiz / TRT Sitesi A-705 Oran-Ankara Ofis Telefonu : +90 (312) 491 28 67 / Faks : +90 (312) 491 28 14 CANLI YAYIN TELEFONLARI - 00 90 312 215 22 13 / 14 bizimsesimiz@trt.net.tr / www.trt.net.tr
1/1/2009

TV
"Bizim Sesimiz"
25/12/2008
"Bizim Sesimiz" 25 ARALIK 2008, Per?embe ak?amy Türkiye saatiyle 22:05'de TRT-INT ekranynda! Nurhayat GÜNAL'yn sundu?u Bizim Sesimiz programy 25 Aralyk Per?embe günü saat 22.05'de TRT-INT ekranynda. Bizim Sesimiz programynyn bu haftaki konuklary Emekli Büyükelçi Sn.Ömer Engin Lütem ve Ara?tyrmacy-Yazar Ysmet Topalo?lu. "Türk-Bulgar Yli?kilerinin Dünü ve Bugününün" ele alynaca?y Bizim Sesimiz, 25 Aralyk, Per?embe günü saat 22.05'de TRT-INT'te. Yapym-Yönetim / Metin EDYRNELY Program Sunucusu / Nurhayat GÜNAL Hazyrlayanlar / Tolga YENER tolga.yener@trt.net.tr Duygu KEPENEK duygu.karahan@trt.net.tr Seslendirenler / Bilge TAMER - Nedim ATAK Video-Kurgu / Tuncay GÜNAL Dany?manlar / Doç.Dr. M. Zeki YBRAHYMGYL - Doç.Dr. Yusuf SARINAY - Erhan TÜRBEDAR Bizim Sesimiz / TRT Sitesi A-705 Oran-Ankara Ofis Telefonu : +90 (312) 491 28 67 / Faks : +90 (312) 491 28 14 CANLI YAYIN TELEFONLARI - 00 90 312 215 22 13 / 14 bizimsesimiz@trt.net.tr / www.trt.net.tr
25/12/2008

TV
"Bizim Sesimiz"
18/12/2008
"Bizim Sesimiz" 18 ARALIK 2008, Per?embe ak?amy Türkiye saatiyle 22:05'de TRT-INT ekranynda! Nurhayat GÜNAL'yn sundu?u Bizim Sesimiz programy 18 Aralyk Per?embe günü saat 22.05'de TRT-INT ekranynda. Bizim Sesimiz programynyn bu haftaki konuklary Gagauzya'dan. Gagauzya Radyo Televizyonu Genel Müdürü Sn.Ekaterina Jekova ve Gagauzya Milletvekili Sn.Yvanna Köksal ile Moldova Cumhuriyeti'ne ba?ly özerk bir devlet olan Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'ni tüm yönleriyle ele alyp tanymaya çaly?aca?yz. Bizim Sesimiz, 18 Aralyk, Per?embe günü saat 22.05'de TRT-INT'te. Yapym-Yönetim / Metin EDYRNELY Program Sunucusu / Nurhayat GÜNAL Hazyrlayanlar / Tolga YENER tolga.yener@trt.net.tr Duygu KEPENEK duygu.karahan@trt.net.tr Seslendirenler / Bilge TAMER - Nedim ATAK Video-Kurgu / Tuncay GÜNAL Dany?manlar / Doç.Dr. M. Zeki YBRAHYMGYL - Doç.Dr. Yusuf SARINAY - Erhan TÜRBEDAR Bizim Sesimiz / TRT Sitesi A-705 Oran-Ankara Ofis Telefonu : +90 (312) 491 28 67 / Faks : +90 (312) 491 28 14 CANLI YAYIN TELEFONLARI - 00 90 312 215 22 13 / 14 bizimsesimiz@trt.net.tr / www.trt.net.tr
18/12/2008

TV
"Bizim Sesimiz"
4/12/2008
"Bizim Sesimiz" 04 ARALIK 2008, Per?embe ak?amy Türkiye saatiyle 22:05'de TRT-INT ekranynda! Ba?ta Balkanlar olmak üzere, yurt dy?ynda ya?ayan Türklerin sorunlaryny ele alan "Bizim Sesimiz" yeni yayyn döneminde de TRT-INT ekranlarynda. Nurhayat GÜNAL'yn sundu?u Bizim Sesimiz programynyn, 4 Aralyk 2008, Per?embe günü yayynlanacak 93. bölümünde, "Bulgaristan'da Müftülükler, Müftülüklerin Çaly?malary ve Türklerin Ya?amy" ele alynacak. Kyrcaali Müftüsü Sn.?abanali AHMET ve Aytos Müftüsü Sn.Selahattin MUHARREM e?li?inde Bizim Sesimiz programy 4 Aralyk, Per?embe günü saat 22.05'de TRT-INT'te. Yapym-Yönetim / Metin EDYRNELY Program Sunucusu / Nurhayat GÜNAL Hazyrlayanlar / Tolga YENER tolga.yener@trt.net.tr Duygu KEPENEK duygu.karahan@trt.net.tr Seslendirenler / Bilge TAMER - Nedim ATAK Video-Kurgu / Tuncay GÜNAL Dany?manlar / Doç.Dr. M. Zeki YBRAHYMGYL - Doç.Dr. Yusuf SARINAY - Erhan TÜRBEDAR Bizim Sesimiz / TRT Sitesi A-705 Oran-Ankara Ofis Telefonu : +90 (312) 491 28 67 / Faks : +90 (312) 491 28 14 bizimsesimiz@trt.net.tr / www.trt.net.tr
4/12/2008

TV
"Bizim Sesimiz"
6/11/2008
"Bizim Sesimiz" 06 Kasym 2008, Per?embe ak?amy Türkiye saatiyle 22:05'de TRT-INT ekranynda! Ba?ta Balkanlar olmak üzere, yurt dy?ynda ya?ayan Türklerin sorunlaryny ele alan "Bizim Sesimiz" yeni yayyn döneminde de TRT-INT ekranlarynda sizlerle olmaya devam ediyor. Tarihten, güncele, siyasetten sosyal ya?ama, kültürden sanata kadar Balkanlarla ve Balkanlarda ya?ayan Türklerle ilgili her ?ey Bizim Sesimiz'de. Bizim Sesimiz'in bu haftaki konu?u Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Ö?retim Üyesi Doç.Dr.Mehmet Zeki YBRAHYMGYL. Sayyn YBRAHYMGYL ile bu hafta Arnavutluk'u yakyndan tanyyaca?yz. Kültürüyle, tarihiyle, gezilecek yerleriyle, Arnavutluk'un nesi me?hur, nesi güzel 1 saat boyunca konu?aca?yz. Bugüne kadar Balkanlarda birçok eser tespit ve yenileme çaly?masyny yürütmü? olan Sn.Ybrahimgil ile Arnavutluk'a dair her ?ey 6 Kasym 2008, Per?embe günü 22.05'te TRT INT ekranynda. Yapym-Yönetim / Metin EDYRNELY metin.edirneli@trt.net.tr Program Sunucusu / Nurhayat GÜNAL Hazyrlayanlar / Tolga YENER tolga.yener@trt.net.tr Duygu KEPENEK duygu.karahan@trt.net.tr Seslendirenler / Bilge TAMER - Nedim ATAK Video-Kurgu / Tuncay GÜNAL Dany?manlar / Doç.Dr. M. Zeki YBRAHYMGYL - Doç.Dr. Yusuf SARINAY - Erhan TÜRBEDAR Metin Yazary: Doç.Dr. Hüseyin MEVSYM Bizim Sesimiz / TRT Sitesi A-705 Oran-Ankara Ofis Telefonu : +90 (312) 491 28 67 / Faks : +90 (312) 491 28 14 bizimsesimiz@trt.net.tr / www.trt.net.tr
6/11/2008

TV
“Bizim Sesimiz”
23/10/2008
“Bizim Sesimiz” 23 Ekim 2008, Per?embe ak?amy Türkiye saatiyle 22:05’de TRT-INT ekranynda! Ba?ta Balkanlar olmak üzere, yurt dy?ynda ya?ayan Türklerin sorunlaryny ele alan “Bizim Sesimiz” yeni yayyn döneminde de TRT-INT ekranlarynda sizlerle olmaya devam ediyor. Yki yyldyr evlerinize misafir etti?iniz Bizim Sesimiz, bu yyl da Bulgaristan, Yunanistan, Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, Gagauzya, Romanya, Makedonya ve daha birçok yerden gelen konuklaryny a?yrlamaya, sorunlaryny ve dileklerini ekrana ta?ymaya; sizlerle bulu?turmaya devam ediyor. Tarihten, güncele, siyasetten sosyal ya?ama, kültürden sanata kadar Balkanlarla ve Balkanlarda ya?ayan Türklerle ilgili her ?ey Bizim Sesimiz’de. Bizim Sesimiz’in bu haftaki konu?u Kosova’ly Türk ressamy Ethem Baymak. Ethem BAYMAK’LA sanata, Kosova’ya ve Balkanlara dair her ?ey 23 Ekim 2008 Per?embe günü 22.05’te TRT INT ekranynda. Yapym-Yönetim / Metin EDYRNELY Program Sunucusu / Nurhayat GÜNAL Hazyrlayanlar / Tolga YENER tolga.yener@trt.net.tr Duygu KEPENEK duygu.karahan@trt.net.tr Seslendirenler / Bilge TAMER - Nedim ATAK Video-Kurgu / Tuncay GÜNAL Dany?manlar / Doç.Dr. M. Zeki YBRAHYMGYL - Doç.Dr. Yusuf SARINAY - Erhan TÜRBEDAR Metin Yazary: Doç.Dr. Hüseyin MEVSYM Bizim Sesimiz / TRT Sitesi A-705 Oran-Ankara Ofis Telefonu : +90 (312) 491 28 67 / Faks : +90 (312) 491 28 14 bizimsesimiz@trt.net.tr / www.trt.net.tr
23/10/2008

TV
RODOP HÜKÜMETLERY
22/10/2008
RODOP HÜKÜMETLERY TRT Sitesi A-705 Oran-Ankara Telefon : +90 (312) 491 28 67 metin.edirneli@trt.net.tr Balkanlarda 19. yüzyylla birlikte, emperyalizmin deste?i ve kötü yönetim sonucu çykan isyanlaryn Balkan Türkleri açysyndan iki önemli sonucu olur. Milyonlarcasy yerini yurdunu byrakyp daha güvenli olarak gördü?ü Anadolu co?rafyasyna göç eder. Bir o kadary da tam tersi bir yol seçer. Do?du?u, ya?ady?y topraklary savunmak için direni?e geçer, sava?yr. Ylk direni? ve var olma sava?y 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanly-Rus Sava?y esnasynda ya?anyr. Rodoplarda ya?ayan Türkler, Rus kuvvetlerine ve Bulgar komitacylaryna kar?y silahly direni?e geçer. Günümüzde Kyrcaali Stanimaka (Asenovgrad) karayolundan iki kilometre içerde bulunan Karatarla (Çerna Niva) köyünde, Rodop Hükümeti Muvakkatesi yani Rodop Geçici Hükümeti’ni ilan ederler. Fakat 8 yyl süren direni? ve mücadele, bazy nedenlerle 1885 yylynda son bulur. Fakat son bulan sadece hükümettir. Umutlarsa hep vardyr. Umutlar bu kez 1913 yylynyn 31 A?ustos’unda Gümülcine’de ye?erir. Synyrlary do?uda Meriç, batyda Struma-Karasu, güneyde Ege denizi, kuzeyde ise Kyrcaali ve Ropçoz’y içine alacak ?ekilde Filibe ovasyna kadar uzanan ve birçok ülkenin tanydy?y Baty Trakya Ba?ymsyz Hükümeti kurulur. Nüfusunun ezici ço?unlu?unu Türklerin olu?turdu?u 23.591 kilometrekare büyüklü?ündeki bu devletin varly?y bazy nedenlerden ancak 56 gün sürer ve 25 Eylül 1913’te son bulur. Fakat son bulan yine sadece hükümettir, mücadeleyse devam etmektedir. 19 A?ustos 1913’ten itibaren ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de içinde yer aldy?y bu hükümetler, bazy ünlü tarihçilere göre, Türk Kurtulu? Sava?y için bir prova ve laboratuar görevi görmü? olan önemli siyasi hareketlerdir. Mücadele Birinci Dünya Sava?y’yla birlikte farkly bir boyut kazanyr. Amaç artyk sadece bölgede ya?ayan Türklerin varly?yny korumak de?il ayny zamanda Anadolu üzerinde oynanan oyunlary da bozmaktyr. Mücadelenin ady 1915’te Radalios 1920’de ise Hemetli Geçici Hükümeti’dir. TRT Ankara Televizyonu E?itim ve Kültür Programlary Müdürlü?ü tarafyndan hazyrlanan “Rodop Hükümetleri” adly 3 bölümlük belgesel yapymda Rodoplarda ya?ayan Türklerin mücadeleleri ve var olma sava?lary anlatylmaktadyr. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçysy Mithat ERDEMLY’nin anlatycyly?yny yapty?y belgeselin ilk bölümü 22 Ekim 2008 Çar?amba günü saat 07.25 / 15.25 / 23.25, ikinci bölümü 23 Ekim 2008 Per?embe günü saat 07.25/ 15.25/23.25, üçüncü bölümü 24 Ekim 2008 Cuma günü saat 07.25/ 15.25/23.25, TRT- YNT ekranynda…
22/10/2008

TV
"Bizim Sesimiz" Tekrar Yayynda
16/10/2008
"Bizim Sesimiz" 16 Ekim 2008, Per?embe ak?amy Türkiye saatiyle 22:05'de TRT-INT ekranynda! Ba?ta Balkanlar olmak üzere, yurt dy?ynda ya?ayan Türklerin sorunlaryny ele alan "Bizim Sesimiz" yeni yayyn döneminde de TRT-INT ekranlarynda. Yki yyldyr ekranda sizlerle bulu?an Bizim Sesimiz, bu yyl da Bulgaristan, Yunanistan, Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, Gagauzya, Romanya, Makedonya ve daha birçok yerden gelen konuklaryny a?yrlamaya, sorunlaryny ve dileklerini ekrana ta?ymaya devam ediyor. Tarihten, güncele, siyasetten sosyal ya?ama kadar Balkanlarla ve Balkanlarda ya?ayan Türklerle ilgili her ?ey 16 Ekim 2008, Per?embe gününden itibaren yine sizlerle. Yapym-Yönetim / Metin EDYRNELY Program Sunucusu / Nurhayat GÜNAL Hazyrlayanlar / Tolga YENER tolga.yener@trt.net.tr Duygu KEPENEK duygu.karahan@trt.net.tr Seslendirenler / Bilge TAMER - Nedim ATAK Video-Kurgu / Tuncay GÜNAL Dany?manlar / Doç.Dr. M. Zeki YBRAHYMGYL - Doç.Dr. Yusuf SARINAY - Erhan TÜRBEDAR Bizim Sesimiz / TRT Sitesi A-705 Oran-Ankara Ofis Telefonu : +90 (312) 491 28 67 / Faks : +90 (312) 491 28 14 bizimsesimiz@trt.net.tr / www.trt.net.tr
16/10/2008

TV
"Bizim Sesimiz"
26/6/2008
"Bizim Sesimiz" 26 Haziran 2008, Per?embe ak?amy Türkiye saatiyle 22:05'de TRT-INT ekranynda! Sunuculu?unu Nurhayat Günal'yn yapty?y Bizim Sesimiz'in bu haftaki konu?u, Cumhurba?kanly?y Genel Sekreteri Prof.Dr.Sn .Mustafa YSEN'le "Balkanlarda Türk Kültürü ve Edebiyaty" konusunun ele alynaca?y Bizim Sesimiz programy, 26 Haziran, Per?embe günü 22:05'te TRT-INT kanalynda. Bizim Sesimiz programy süresince Türk-Balkan tarihindeki önemli olaylaryn derlendi?i "Not Defteri" adly magazini izleyebilirsiniz. Yapym-Yönetim / Metin EDYRNELY metin.edirneli@trt.net.tr Program Sunucusu / Nurhayat GÜNAL Yapym Yönetim Yardymcylary / Tolga YENER tolga.yener@trt.net.tr Duygu KEPENEK duygu.karahan@trt.net.tr Seslendirenler / Bilge TAMER - Nedim ATAK Dany?manlar / Doç.Dr. M. Zeki YBRAHYMGYL - Doç.Dr. Yusuf SARINAY - Erhan TÜRBEDAR Bizim Sesimiz / TRT Sitesi A-705 Oran-Ankara Ofis Telefonu : +90 (312) 491 28 67 / Faks : +90 (312) 491 28 14 bizimsesimiz@trt.net.tr / www.trt.net.tr
26/6/2008

TV
"Bizim Sesimiz"
19/6/2008
"Bizim Sesimiz" 19 Haziran 2008, Per?embe ak?amy Türkiye saatiyle 22:05'de TRT-INT ekranynda! Sunuculu?unu Nurhayat Günal'yn yapty?y Bizim Sesimiz'in bu haftaki konuklary, Bulgaristan'dan Ulanly (Ruen) Belediye Ba?kany Sn.Durhan Mehmed RIZA ve Yunanistan Baty Trakya'dan Susurköy Belediye Ba?kany Sn.Ysmet KADY. Sn.KADY ile 6-8 Haziran 2008 tarihleri arasynda düzenlenen Susurköy Kiraz Festivali'ni konu?aca?yz ve Susurköy'ü yakyndan tanyyaca?yz. Sn.RIZA ile ise tarihi, sosyal ve ekonomik yönleri açysyndan Ulanly'yy (Ruen) ele alaca?yz. Bizim Sesimiz programy süresince Türk-Balkan tarihindeki önemli olaylaryn derlendi?i "Not Defteri" adly magazini izleyebilirsiniz. Yapym-Yönetim / Metin EDYRNELY metin.edirneli@trt.net.tr Program Sunucusu / Nurhayat GÜNAL Yapym Yönetim Yardymcylary / Tolga YENER tolga.yener@trt.net.tr Duygu KEPENEK duygu.karahan@trt.net.tr Seslendirenler / Bilge TAMER - Nedim ATAK Dany?manlar / Doç.Dr. M. Zeki YBRAHYMGYL - Doç.Dr. Yusuf SARINAY - Erhan TÜRBEDAR Bizim Sesimiz / TRT Sitesi A-705 Oran-Ankara Ofis Telefonu : +90 (312) 491 28 67 / Faks : +90 (312) 491 28 14 bizimsesimiz@trt.net.tr / www.trt.net.tr
19/6/2008

TV
Bizim Sesimiz
12/6/2008
"Bizim Sesimiz" 12 Haziran 2008, Per?embe ak?amy Türkiye saatiyle 22:05'de TRT-INT ekranynda! Sunuculu?unu Nurhayat Günal'yn yapty?y Bizim Sesimiz, bu hafta Bulgaristan'dan gelen iki sanatsever konu?u a?yrlyyor. Bizim Sesimiz'in konuklary, Bulgaristan'yn Kyrcaali kentindeki, Kyrcaali "Kadriye Latifova" Devlet Müzik ve Dram Tiyatrosu Ydari ve Teknik Personel Bölümü Ba?kany Sn.Sabiha MESTAN ve Rusçuk Güne? "Türkiye ile Kültürel Yli?kiler Derne?i Ba?kany Sn.Mecbure EFRAYMOVA. Sn.MESTAN ile 26-31 Mayys 2008 tarihleri arasynda Bulgaristan'daki sanatseverlerle bulu?an "Sanatlar Haftasy 2008 Tiyatro Festivali" etkinli?i ve Sn.EFRAYMOVA ile ise Rusçuk Güne? Türkiye ile Kültürel Yli?kiler Derne?i' nin faaliyetleri konu?uluyor. Bizim Sesimiz programy süresince Türk-Balkan tarihindeki önemli olaylaryn derlendi?i "Not Defteri" adly magazini de izleyebilirsiniz. Yapym-Yönetim / Metin EDYRNELY metin.edirneli@trt.net.tr Program Sunucusu / Nurhayat GÜNAL Yapym Yönetim Yardymcylary / Tolga YENER tolga.yener@trt.net.tr Duygu KEPENEK duygu.karahan@trt.net.tr Seslendirenler / Bilge TAMER - Nedim ATAK Dany?manlar / Doç.Dr. M. Zeki YBRAHYMGYL - Doç.Dr. Yusuf SARINAY - Erhan TÜRBEDAR Bizim Sesimiz / TRT Sitesi A-705 Oran-Ankara Ofis Telefonu : +90 (312) 491 28 67 / Faks : +90 (312) 491 28 14 bizimsesimiz@trt.net.tr / www.trt.net.tr
12/6/2008

TV
BALKANLAR ve TÜRKLÜK
6/6/2008
BALKANLAR ve TÜRKLÜK Kanal B (Ba?kent TV) 06.06.2008 saat 22.00 MEDYA SORUNLARI TARTI?IYOR pro?ramynda BALKANLAR ve TÜRKLÜK i?lenecektir.Tüm hem?ehrilerimizin telefon ve e-mail ile katylymlaryny bekliyoruz.
6/6/2008

TV
Bizim Sesimiz
5/6/2008
"Bizim Sesimiz" 05 Haziran 2008, Per?embe ak?amy Türkiye saatiyle 19:50'de TRT-INT ekranynda! Sunuculu?unu Nurhayat Günal'yn yapty?y Bizim Sesimiz'in bu haftaki yayynynda, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ö?retim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Sn.Halim ÇAVU?O?LU ile "Baty Trakya Gündemi, Türk Azynly?yn Sorunlary ve Me?hur 19.Madde ile Vatansyz Kalanlaryn Öyküsü" i?leniyor. Programda ayryca Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Ö?retim Üyesi Sn.Neval KONUK'un portresini ve Türk-Balkan tarihindeki önemli olaylaryn derlendi?i "Not Defteri" adly magazinleri de izleyebilirsiniz. Yapym-Yönetim / Metin EDYRNELY metin.edirneli@trt.net.tr Program Sunucusu / Nurhayat GÜNAL Yapym Yönetim Yardymcylary / Tolga YENER tolga.yener@trt.net.tr Duygu KEPENEK duygu.karahan@trt.net.tr Seslendirenler / Bilge TAMER - Nedim ATAK Dany?manlar / Doç.Dr. M. Zeki YBRAHYMGYL - Doç.Dr. Yusuf SARINAY - Erhan TÜRBEDAR Bizim Sesimiz / TRT Sitesi A-705 Oran-Ankara Ofis Telefonu : +90 (312) 491 28 67 / Faks : +90 (312) 491 28 14 bizimsesimiz@trt.net.tr / www.trt.net.tr
5/6/2008

TV
Balkan Ülkeleri Kütüphanelerarasy Bilgi-Belge Yönetimi ve Y?birli?i" Sempozyumu
5/6/2008
Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba?kanly?y tarafyndan 5-7 Haziran 2008 tarihleri arasynda gerçekle?tirilecek olan "Balkan Ülkeleri Kütüphanelerarasy Bilgi-Belge Yönetimi ve Y?birli?i" Sempozyumu'nun açyly?y internet üzerinden canly yayynlanacaktyr. Konu ile ilgili link a?a?ydadyr. Eme?i geçen herkese te?ekkür ediyorum. http://www.trakya.edu.tr/canli/ -- Ender Bilar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba?kany www.enderbilar.cjb.net http://kutuphane.trakya.edu.tr Te:02842354013 Fax:02842352735/115
5/6/2008

TV
"Bizim Sesimiz"
29/5/2008
"Bizim Sesimiz" 29 MAYIS 2008, Per?embe ak?amy Türkiye saatiyle 22.05-23.00 SAATLERY ARASINDA TRT-INT ekranynda! SUNUCULU?UNU NURHAYAT GÜNAL'IN YAPTI?I BYZYM SESYMYZ PROGRAMI BU HAFTA SANAT TARYHÇYSY SN.NEVAL KONUK'U A?IRLIYOR. MARMARA ÜNYVERSYTESY SANAT TARYHY BÖLÜMÜ Ö?RETYM GÖREVLYSY SN. NEVAL KONUK YLE "Midilli, Rodos, Sakyz ve Ystanköy'de Osmanly Mimarisi" KONUSU Y?LENYYOR. BYZYM SESYMYZ PROGRAMI SÜRESYNCE TÜRK-BALKAN TARYHYNDEKY ÖNEMLY OLAYLARIN DERLENDY?Y "NOT DEFTERY" ADLI MAGAZYNY VE YAPRAK ÜZERYNE MYNYATÜR ÇALI?AN SANATÇI AYNUR TEMELÖZ'ÜN PORTRESYNY DE YZLEYEBYLYRSYNYZ. Yapym-Yönetim / Metin EDYRNELY metin.edirneli@trt.net.tr Yapym Yönetim Yardymcylary / Tolga YENER tolga.yener@trt.net.tr Duygu KEPENEK duygu.karahan@trt.net.tr Bizim Sesimiz / TRT Sitesi A-705 Oran-Ankara Ofis Telefonu : +90 (312) 491 28 67 / Faks : +90 (312) 491 28 14 bizimsesimiz@trt.net.tr / www.trt.net.tr
29/5/2008

TV
Bizim Sesimiz
22/5/2008
"Bizim Sesimiz" 22 MAYIS 2008, Per?embe ak?amy Türkiye saatiyle bu haftaya özel 19.50-21.00 SAATLERY ARASINDA TRT-INT ekranynda! SUNUCULU?UNU NURHAYAT GÜNAL'IN YAPTI?I BYZYM SESYMYZ PROGRAMI EUROVISION 2008 ?ARKI YARI?MASI YARI FYNALY YAYINI NEDENYYLE SAAT 19.50'DEN YTYBAREN SYZLERE SESLENYYOR. GAZY ÜNYVERSYTESY SANAT TARYHY ANABYLYM DALI Ö?RETYM ÜYESY DOÇ.DR.SN.MEHMET ZEKY YBRAHYMGYL VE ASAM; AVRASYA STRATEJYK ARA?TIRMALAR MERKEZY BALKAN UZMANI SN.ERHAN TÜRBEDAR YLE "MAKEDONYA GÜNDEMY VE MAKEDONYA GEZY REHBERY" KONUSU Y?LENYYOR. BYZYM SESYMYZ PROGRAMI SÜRESYNCE TÜRK-BALKAN TARYHYNDEKY ÖNEMLY OLAYLARIN DERLENDY?Y "NOT DEFTERY" ADLI MAGAZYNY VE SERAMYK SANATÇISI SN.TURGUT TUNA'NIN PORTRESYNY DE YZLEYEBYLYRSYNYZ. Yapym-Yönetim / Metin EDYRNELY metin.edirneli@trt.net.tr Yapym Yönetim Yardymcylary / Tolga YENER tolga.yener@trt.net.tr Duygu KEPENEK duygu.karahan@trt.net.tr Bizim Sesimiz / TRT Sitesi A-705 Oran-Ankara Ofis Telefonu : +90 (312) 491 28 67 / Faks : +90 (312) 491 28 14 bizimsesimiz@trt.net.tr / www.trt.net.tr
22/5/2008

TV
"Bizim Sesimiz"
15/5/2008
"Bizim Sesimiz" 15 MAYIS 2008, Per?embe ak?amy Türkiye saatiyle 22.05-23.00 SAATLERY ARASINDA TRT-INT ekranynda! SUNUCULU?UNU NURHAYAT GÜNAL'IN YAPTI?I BYZYM SESYMYZ PROGRAMI BU HAFTA YSTANBUL'DAN CANLI YAYINLA SYZLERE SESLENYYOR. HARBYYE ASKERY MÜZE VE KÜLTÜR SYTESY'NDEN GERÇEKLE?TYRYLECEK CANLI YAYINDA, TÜRK ORDU GELENE?YNDE ÖNEMLY BYR YERY OLAN "MEHTERAN BÖLÜ?Ü" TÜM GÖRKEMYYLE ELE ALINIYOR VE EKRANA TA?INIYOR. GAZY ÜNYVERSYTESY Ö?RETYM ÜYESY DOÇ.DR.YSMET DO?AN VE TARYHÇY DR.HA?MET ALTINÖLÇEK'YN ANLATIMIYLA, MEHTERAN BÖLÜ?Ü, KÜLTÜREL VE TARYHSEL YÖNLERY AÇISINDAN YRDELENYYOR. BYZYM SESYMYZ PROGRAMI SÜRESYNCE TÜRK-BALKAN TARYHYNDEKY ÖNEMLY OLAYLARIN DERLENDY?Y "NOT DEFTERY" ADLI MAGAZYNY DE YZLEYEBYLYRSYNYZ. Yapym-Yönetim / Metin EDYRNELY metin.edirneli@trt.net.tr Yapym Yönetim Yardymcylary / Tolga YENER tolga.yener@trt.net.tr Duygu KEPENEK duygu.karahan@trt.net.tr Bizim Sesimiz / TRT Sitesi A-705 Oran-Ankara Ofis Telefonu : +90 (312) 491 28 67 / Faks : +90 (312) 491 28 14 bizimsesimiz@trt.net.tr / www.trt.net.tr
15/5/2008

TV
Memleketten Haber Var, TRT INT
1/5/2008
Memleketten Haber Var, TRT INT Merhabalar 1 Mayys 2008 Per?embe günü TRT-INT de 19:10 da yayynlanacak olan ve sunuculu?unu Murat Can Canbay'yn yapty?y MEMLEKETTEN HABER VAR programynda konuklarymyz Sayyn Fazyl Bülent Kocamemi ve Sayyn Halil Delice. Fazyl Bey i "Bir Türk Ailesinin 450 Yyllyk Öyküsü" ile daha önceden konu?umuz olmu?tu. Bu bölümümüzde "Yanya'nyn Gözya?lary" adly eseri hakkynda konu?aca?yz. Sayyn Halil Delice'nin "Görmedin mi Ali?i'mi Tuna Boyunda" adly eserine bir kitabevinde rastlamy?tym. Ne güzel bir tesadüf ki Halil Bey bu eseri ile, Tokat ?airler Yazarlar Derne?i ve Zile Belediyesi'nin "Mustafa Necati Sepetçio?lu" anysyna ortakla?a düzenledi?i "Uluslararasy Tarihi Roman" yary?masynda geçen yyl ödül almy?. Programymyzda ayryca Bulgaristan göçmenlerinden Sayyn Ysmet Küleci'nin kendi anlatymy ile "Yenisey Yazytlary" adly çaly?masyny sizler ile payla?aca?yz. Programymyza elektronik posta ve telefon aracyly?y ile sizleri de bekliyoruz. + 90 232 411 45 00 Türkiye dy?yndan 0 232 411 45 00 Türkiye den memlekettenhabervar@trt.net.tr programymyzy TRT sitesinden internet aracyly?y ile de seyredebilirsiniz. Saygy ve Selamlarymla Ay?egül Aran Ali?'i ve göçü anlatacak Gazeteci yazar Halil Delice, TRT YNT'te 1Mayys'ta yayynlanacak "Memleketten Haber Var" programynda ödüllü romany "Görmedin mi Ali?i mi Tuna Boyunda"yy ve Rumeli'den Anadolu'ya göçleri anlatacak Adem Orhun - YSTANBUL Son romany "Görmedin mi Ali?i mi Tuna Boyunda" büyük ilgi gören yazary Halil Delice, TRT YNT'te Ali? romanyny ve Osmanly'nyn Avrupa topraklaryndan Anadolu'ya göçleri anlatacak. Halil Delice, 1 Mayys Per?embe günü (yaryn) saat 18:10'da yayynlanacak "Memleketten Haber Var" programynda, ödülü romany ve di?er çaly?malary hakkynda bilgi verecek. Daha önce yayymlanan "Cihany Titreten Türk Koca Yusuf-Yalnyzca Güle Yenildi" ve "Cihan ?ampiyonu Kara Ahmet-Güre?le Kyzylelmayy Arady" tarihi romanlary büyük ilgi gören Halil Delice'nin üçüncü eseri Ali? de tarihi roman. 2007 Mustafa Necati Sepetçio?lu Roman Yary?masy'nda ikinci olan Ali? romany, 1877-78 yylynda Osmanly'nyn Avrupa topraklarynda, Tuna boylarynda geçiyor. Delice bu romanynda, Gazi Osman Pa?a'yy, Plevne'yi, "Tuna Nehri Akmam Diyor Mar?y"nyn do?u?unu, Rodop kahramanlarynyn Rus ve Bulgarlara kar?y ?anly direni?lerini, 1877-78 Osmanly-Rus Harbinde ya?anan soykyrymy ve göçleri, "Görmedin mi Ali?imi Tuna Boyunda" türküsünün do?masyna sebep olan Ali? ile Zeynep'in destansy a?klaryny anlatyyor. Delice, "Bu roman, belgesel bir romandyr. Bu romanda, gelinin yüzünü örten al ve ye?il duvaklaryn, yüz görümlülü?ü olarak takylan be?ibiryerde altynyn ne manaya geldiklerini, Türk o?lunun Ali?, kurtarycy beklemesini, Türk tarihinin en büyük felaketi olan 93 Harbindeki destansy güzellikleri anlatma?a çaly?tym" dedi.
1/5/2008

TV
MEMLEKETTEN HABER VAR
24/4/2008
Merhabalar 24.04.2008 tarihinde TRT-INT Kanalynda 19:10 da canly olarak yayynlanacak olan MEMLEKETTEN HABER VAR programynda Kosova'dan Prizren'den konuklarymyz var. 23 Nisan törenleri kapsamynda Kar?yyaka Belediyesi nin konuklary vardy. Di?er Balkan ülkelerinden gelen misafirleri de davet ettik fakat dönü? tarihleri uymuyordu. Hepsi biribirinden güzel ve ?irin gençler ö?retmenleri ile birlikte stüdyomuzda ?arkylar söyleyip, dans edecekler. Saygy ve Selamlarymla Ay?egül Aran Programda ba?lanty kurmak isterseniz memlekettenhabervar@trt.net.tr + 90 232 411 45 00 Türkiye dy?yndan 0 232 411 45 00 Türkiye den
24/4/2008

TV
"Muammer Ketencoglu ve Zeybek Toplulugu"
1/3/2008
"Muammer Ketencoglu ve Zeybek Toplulugu", 1 Mart Cumartesi saat:17:15'te TV8'de Yonca Ebuziyya'nin Cizgisi programinin canli yayin konugu. Dileyenler izleyebilir.
1/3/2008

TV
Ymar Dosyasy’nda Bu Hafta: Tarym ve Ymar Politikasy “Trakya Direniyor”
13/4/2008
Ymar Dosyasy’nda Bu Hafta: Tarym ve Ymar Politikasy “Trakya Direniyor” 10.04.2008 Türkiye’nin artyk bir “tarym ülkesi” olmady?y; süregelen tarym dü?many politikalar de?i?mezse gelecekte de olamayaca?y gerçe?ini herkes biliyor ve tarty?yyor. Ne var ki bunun yerine öngörülen “sanayi ülkesi” hedefinden de giderek uzakla?yldy?y gibi, hyzla yaygynla?an tüketim, emlak ve özensiz yer seçimli turizm yatyrymlary, tarym alanlarynyn da ba?lyca dü?manlary oldular. Yani tarymsal zenginli?imizi, sanayile?me ve üretim u?runa de?il, tüketim, rant ve ya?ma ekonomisi için yitiriyoruz... Hükümet de bu dü?manly?y önlemek yerine daha da ky?kyrtan, tarym arazilerini her türlü yatyrym için arsala?tyran ve kaçak gerçekle?en i?gallerin de yasalla?tyryldy?y düzenlemeleri daha da ço?altyyor. Bu sürecin belki de en ma?dur bölgesi ise Trakya...Tarihten buyana tarymyn en verimli bölgelerinden olan Trakya, plansyz ve duyarsyz sanayile?meyle Ergene Nehri’ni çoktan yitirdi. ?imdi de Ystanbul için hazyrlanan bölgesel planlamada, metropolden uzakla?tyrylmak istenen tüm kirletici faaliyetler ve çevreyi tahrip eden her türlü yapyla?malar için yeni imar alany olarak da Trakya’ya göz dikilmi?... Bütün bu geli?meleri birkaç ay önce de ele alan YMAR DOSYASI, bu kez tarym dünyamyzyn emektarlaryndan, eski Tarym Y?letmesi Müdürü Abdurrahman Nabi Yylmaz’y konuk ediyor. Yylmaz’yn 40 yyllyk deneyimlerini ve gözlemlerini ise yine Trakya’daki koruma amaçly planlamanyn uzmanlaryndan, YTÜ Ö?retim Üyesi Prof.Dr. Emre Aysu de?erlendiriyor... Oktay Ekinci’nin hazyrlayyp sundu?u Ymar Dosyasy programy Kanal B’de 13 Nisan, Pazar günü, 23:00–00:30 saatleri arasynda gerçekle?tirilecek.
13/4/2008

TV
Ölüm Çiçekleri Saraybosna
21/3/2008
Ölüm Çiçekleri Kanal:Star Tarih:21.03.2008 Saat :22:10 Türü :Yerli Dizi Ölüm Çiçekleri Saraybosna Genel Hikaye: Yyl 1992. Avrupa'nyn orta yeri Bosna’da yüzyyllardyr ya?amakta olan Müslümanlary, yurtlaryndan söküp atmak için Çetnikler açyk bir sava? ba?latmy?lardyr. Bosna büyük bir soykyrymyn e?i?indedir. Cemil, e?ini hastane odasynda byrakyp Bosna’ya giden kahraman bir askerdir. Yelena ise Müslüman ve Türk dü?many olarak büyütülmü? genç ve güzel bir kyzdyr. Yki ayry cephedeki Cemil ve Yelena’nyn yollary Bosna’da kesi?ir. Yelena’nyn babasy katliamlar yapacak bir örgütün lideridir. Cemil ise bu katliamlary önlemek üzere bu örgütün içine syzmakla görevlendirilmi?tir. Bosna çok acy günler ya?asa da hayat orada hiç durmamy?tyr. Orada müzik hiçbir zaman susmamy?tyr. Cemil’in, Çetnik çetecilerin arasyna syzarak tek ba?yna verdi?i mücadeleyi soluk solu?a ve gözya?laryyla izleyeceksiniz... Yapym : Proje-ct Prodüksiyon / Cüneyt Özdemir – Soner YalçynYönetmen : Turgut YasalarSenaryo : Ayhan Sonyürek, Feza Do?ru, Hale Çalap, Kurtulu? Ya?murdereliMüzik : ARYA (Bora Ebeo?lu, Cengiz Onural, Cenk Erdo?an)Oyuncular : Erhan Emre (Cemil), Zeynep Be?erler (Yelena), Levent Öktem (Çetnik Yvan Miliç), Ylyas Salman (Eyüp Sabri), Nihat Nikerel (Ali Fuat), Erol Tezeren (Dr.Nazym), Tan Tarcan (Makro), Asly ?ahin (Sevgi), Minka Muftic (Maria), Ayhan Bozkurt (?air Ahmet), Nadim Güç (Çentik Kuru), Ça?ry Sensoy (Çentik Duvar), Öner Oktar (Çentik Bebek Yüz), Halef Tiken (Mirsad), Sener Kokkaya (Zühtü Baba), Bengü ?en (Fatma Ana), Mirsad Tuca (Hasan), Oriana (Cemile), Hakan Meriçliler (Goran), Dzana Pijo (Elena), Admir (Ryza), Moumaer Kasumoviç (Köyün Delisi Habip), Ozanay Alpkan (Ali Fuat E?), ?irin Sevinç (Leyla), Husin Edhem (Mehmet), Minka Muftic (Mari Hala), Adnan haskoviç (Hizbullah 1), Jasenko Pasic ( Hizbullah 2), Aco Seksan (Hizbullah 3)
21/3/2008

TV
Memleketten Haber Var, TRT INT
20/3/2008
Büyük Ö?renci Projesi Kapsamynda Balkanlar , Türk Cumhuriyetleri , Kybrys, Ahyska,Afganistan, Irak, Yran ve Türkiye'den olu?an bir grup ö?renci Türk Dünyasy Gençlik Toplulu?u ady altynda biraraya geldiler. 2007 yylynda ilk toplantylaryny Manisa'da, ikinci toplantylaryny Bakü'de 3. toplantylaryny ise 14-17 Mart 2008 tarihleri arasynda Mu?la'da yaptylar. MEMLEKETTEN HABER VAR programy olarak gençlerimizin amaçlaryny,etkinliklerini ve kararlaryny sizlerle payla?maya özen gösteriyoruz. Bu gençler diyorlar ki; Balkanlarda veya Orta Asya da ya da dünyanyn herhangi bir yerinde olsakta birbirimizin halini bilelim, derdine derman, ne?esine ortak olalym. Hepsi de birbirinden zeki, akylly, kalpleri vatan millet sevgisi ile atan,pyryl pyryl gençler. Onlary gördükçe gelece?e daha ümitle bakyyorum.Türk Dünyasy Gençler Toplulu?u'nun her toplantysyyla birlik beraberli?e yürüdüklerini görmek çok güzel. Sizlerin de Onlary yakyndan tanymanyzy çok isteriz, gelecekte güzel i?leri ile anaca?ymyza inandy?ymyz bu gençleri hepimizin desteklemesi, yardymcy olmasy gerekir. Hafta sonu Mu?la'da gençler ile birlikte idik. Mu?la Üniversitesi'nde. Otobüste vatan özlemi kokan ?arkylar, ?iirler e?li?inde Mu?la çevresini gezdik. Biz çekim yapyyoruz fakat sizlere o havayy hissettirebilmek o kadar zor ki. Orada olmanyz gerekiyor. Fikir, çözüm, üretim pe?inde ko?an gençler. Onlaryn yanynda iken, günlük hayatta ne kadar da basit konularyn pe?indeyiz diye hayyflanyyor insan. Aileleri onlarla ne kadar gurur duysa az. 20.03.2007 per?embe TRT-INT kanalynda Türkiye saati ile 19:20 de Sayyn ENES YBRAHYM (Makedonya) Sayyn ELVYN ÖVSETOV (Bakü) Sayyn LEMAN GAYDOVA (Bakü) Sayyn EMETE GÖZÜGÜZELLY (KKTC) ve Mu?la Üni.den Sayyn HASAN YLTER KUZUCU stüdyo konuklarymyz olacaklar. Türk Dünyasy Gençler Toplulu?u'nun di?er üyelerinin görü?lerini ise, banttan sizlerle payla?aca?yz.(Onlaryn da isimlerini sizlerle payla?mak isterim fakat unuttu?um olabilir endi?esindeyim.)
20/3/2008

TV
Bizim Sesimiz
20/3/2008
Bizim Sesimiz” 20 MART 2008, Per?embe ak?amy Türkiye saatiyle 22:05’de TRT-INT ekranynda! Sunuculu?unu Nurhayat Günal’yn yapty?y Bizim Sesimiz’in bu haftaki yayynynyn ilk bölümünde, Makedonya Türk Demokratik Partisi Milletvekili Sayyn Hadi Nezir ile “Makedonya’nyn Siyasi Gündemi ve Makedonya’daki Türk Toplumunun Sorunlary” konusu ele alynacak. Ykinci bölüm konu?umuz Gümülcine Türk Gençler Birli?i Ba?kany Sayyn Adnan Selim ile ise “Çanakkale Sava?y’nyn Yyldönümünde Baty Trakya’da Kutlamalar ve Çanakkale Sava?y’na Katylan Baty Trakyalylar” konu?ulacak. Programda ayryca ünlü i?adamy Sayyn ?aryk TARA’nyn portresini ve Türk-Balkan tarihindeki önemli olaylaryn derlendi?i “Not Defteri” adly magazinleri de izleyebilirsiniz. Yapym-Yönetim / Metin EDYRNELY metin.edirneli@trt.net.tr Yapym Yönetim Yardymcylary / Tolga YENER tolga.yener@trt.net.tr Duygu KEPENEK duygu.karahan@trt.net.tr Bizim Sesimiz / TRT Sitesi A-705 Oran-Ankara Ofis Telefonu : +90 (312) 491 28 67 / Faks : +90 (312) 491 28 14 bizimsesimiz@trt.net.tr / www.trt.
20/3/2008

TV
Balkanlar ve Göç” Belgeseli
16/4/2006
“Balkanlar ve Göç” Belgeseli, TRT INT, TRT 2 Balkanlar ve Göç Yönetmen: Metin Edirneli Yapimci: Metin Edirneli TRT, “Balkanlar ve Göç” adli belgesel ile tarihin kapilarini araliyor... 1989’da Bulgaristan’dan Anadolu’ya yönelik Türk göçü, insanlik tarihinin gördügü en büyük dramlardan, ayriliklardan biridir. Fakat bu, bölgeden Türkiye’ye yasanan ilk göç degildir. Çünkü, Balkanlardan Türkiye’ye yönelik göçlerin ve acilarin tarihi 17. yüzyila kadar uzanmaktadir. Asil yogun muhaceret ise 18. yüzyilin basindan itibaren yasanmistir. Hatta 1927 yilina gelindiginde, 11 milyona ulasan Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun, 7 milyonunun göç sonucunda Anadolu’ya geldigi saptanmistir. Dogal olarak bu denli yogun göç hareketi, pek çok arastirmacinin da dikkatini çekmistir. Tabi ki, kurtulusu ve gelecegi Anadolu’da arayanlar sadece Türkler ve Müslümanlar degildir. Ayni zamanda çok sayida gayrimüslim de benzer duygu ve niyetlerle bu cografyaya akin etmistir. Basta Rumlar olmak üzere Bulgarlari da içine alan gayrimüslim göçlerinin nedeni ekonomik nitelikli olup, dolayisiyla istege baglidir. Bunlar arasinda göç nedeni Türkler ve Müslümanlar’la ayni olan tek gayrimüslim grup, Yahudiler’dir. “Balkanlar ve Göç” adli belgesel 14 bölüm olarak gerçeklestirildi. Programin yapim, yönetim ve metin yazarligi ise Metin Edirneli’ye ait. 16 Nisan Cumartesi günü, saat 19.30’da TRT 2’de ekrana gelecek belgeselin ilk bölümünde;1689’da Avusturya güçlerinin Üsküp’ü bombalamasi sonucu meydana gelen Anadolu’ya yönelik ilk Türk göçleri ile, yine 18.yüzyilin sonunda baslayip, 1922’ye kadar süren kitlesel Rum göçleri ve az sayida yasanan Bulgar göçleri ele aliniyor. Yayin 05.04.2006 15:30 / TRTINT 05.04.2006 00:15 / TRTINT 05.04.2006 05:30 / TRTINT 05.04.2006 09:35 / TRTTÜRK 05.04.2006 20:25 / TRTTÜRK 06.04.2006 15:30 / TRTINT 06.04.2006 00:00 / TRTINT 06.04.2006 05:30 / TRTINT 06.04.2006 09:35 / TRTTÜRK 06.04.2006 21:30 / TRTTÜRK 08.04.2006 08:15 / TRT2 10.04.2006 15:30 / TRTINT 10.04.2006 00:00 / TRTINT 10.04.2006 05:30 / TRTINT 10.04.2006 09:35 / TRTTÜRK 10.04.2006 20:30 / TRTTÜRK 11.04.2006 00:05 / TRTINT 11.04.2006 05:30 / TRTINT 11.04.2006 15:30 / TRTINT 11.04.2006 09:35 / TRTTÜRK 11.04.2006 20:30 / TRTTÜRK ..
16/4/2006

 
Nutuk (Sesli ve Görsel)
 
Etkinlik Takvimi
, 2021
PzrPztSalÇrşPrşCumCts
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
 
 
 
 
Copyright Aralık 2002 © balkanpazar.org
tasarım ve uygulama Artgrafi.net