Ne, nerede, ne zaman Arşiv

MUAMMER KETENCO?LU VE KADIN SESLERY TOPLULU?U KONSERY

MUAMMER KETENCO?LU VE KADIN SESLERY TOPLULU?U KONSERY Etkinlik : Müzik - Konser Yer : Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi Adres: Kordonboyu Mh. Ankara Cad. No: 142 Kartal Tel: 0216 353 00 21 Tarih : 14 Mart 2008 Cuma Saat: 20:00 "Anadolu'dan Kadyn A?zy Türküler" Düzenleyen : Muammer Ketenco?lu Etkinlik ücretsizdir. 1964 yylynda, Yzmir'in Tire ilçesinde do?an Muammer Ketenco?lu’nun müzik e?itiminin temelleri ilk ve ortaokul yyllarynda körler okulunda atyldy. Çalgylar içinde en duyarak ve severek çaldy?y akordeonu seçti. 1983 yylynda Bo?aziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde ba?lady?y e?itimi syrasynda de?i?ik ülkelerin halk müziklerine ilgi duydu. Ba?langyçta, ça?da? Yunan müzi?i; Laika ve Rebetika ile tomurcuklanan bu ilgi, yyllar içinde geni?leyerek Balkan ve Baty Anadolu müzi?i a?yrlykly bir temele oturdu. Muammer Ketenco?lu, özellikle 1989'dan sonra folklor ara?tyrmalary üzerine yo?unla?ty. Akademik nitelikli olmaktan çok, dikkatli bir ara?tyrmacy duyarlyly?yyla yürüttü?ü bu çaly?malar, hem kendi repertuvaryny zenginle?tirdi, hem de dünyanyn dört bir yanyndan müzik ve belge içeren çok kapsamly bir ar?ivin temellerini olu?turdu. Sanatçynyn yirmi yyldyr tüm dünyadan geleneksel müzikleri içeren özel LP’ler, kitaplar ve CD’ler toplayarak olu?turdu?u özel ve büyük bir kütüphanesi vardyr. Yayynlady?y Albümler: “Sevdaly Kyyylar/ Latremena Akrogalia” (1993), “Karanfilin Moruna/Anadolu Zeybekleri” (2001), “Ayde Mori”(2001), “Balkan Yolculu?u/ The Balkan Journey” (2007), “Yzmir Hatyrasy/ Smyrna Recollections” Eski Yzmir’den Türk, Rum ve Yahudi Türküleri (2007). Yayynlady?y Seçkiler: “Rebetika” (1994), “Klezmer Müzi?inin Öncüleri” (1995), “Halklardan Ezgiler” (1995), “Rebetika II; Yzmir ve Ystanbul'dan Yyllanmy? ?arkylar” (1996), “Belleklerdeki Güzellik: Mübadele Türküleri” (2007). MUAMMER KETENCO?LU VE KADIN SESLERY TOPLULU?U Uzun süredir kurdu?u bir dü?ü gerçekle?tiren sanatçy, Anadolu’dan kadynlarca yakylmy? türküleri seslendirmek üzere 17 kadyn sesini biraraya getirdi. 2005 sonundan bu yana, “Kadyn Sesleri Toplulu?u” adyny verdi?i koro ile Ketenco?lu, kadynlara özgü ço?u zaman göz ardy edilmi? toplumsal kültürü yansytan kadyn a?zy türküleri ustalykla sahneye ta?yyor. Toplulu?un repertuary, Anadolu’nun çe?itli yörelerinden kyna havalary, ninniler ve hüzünlü türkülerle birlikte ka?yklar ve ziller e?li?inde söylenen e?lenceli dü?ün havalaryny içeriyor. Topluluk, kadynlarca söylenmi? i? ve ev ya?amyny anlatan türkülerle kadyn duyarlyly?yny yansytan sevda türkülerini yöresel ?ive ve a?yzlary da koruyarak seslendiriyor. Bazy türküler yalyn bir düzenleme anlayy?yyla iki sesli olarak yorumlanyyor. Topluluk, kadyn a?zy türküleri seslendirirken gelene?e saygyyy temel alyyor. Bugüne dek çe?itli televizyon programlaryna katylan ve önemli konserler veren toplulukta yer alan koristler arasynda mimar, avukat, biyolog, mühendis, ö?retmen ve ö?renciler bulunuyor. Anadolu’da kadynlardan türkü derlemenin halk müzi?inde kar?yla?ylan en önemli zorluklardan biri olmasyndan yola çykan Muammer Ketenco?lu ve Kadyn Sesleri Toplulu?u, türkülerin aynasynda Anadolu kadynynyn kültürünü ve gerçekli?ini günümüze ta?yyor.
14.3.2008

Arşiv

Nim Sofyan (Konser)

Amsterdam Klezmer Band & Orient Expressions (Konser)

Kolektif (Konser)

MUAMMER KETENCO?LU VE KADIN SESLERY TOPLULU?U KONSERY

Muammer Ketencoglu imza günü

Uluslararasy Balkan Kongresi

Shaman Party Balkanski

Romanya Kraliçesi Mary Istanbul'da

Fanfare Ciocarlia

Taraf de Haidouks

Fanfare Ciocarlia

BUZIKI ORHAN

KOCANY ORKESTAR

Muammer Ketenco?lu Bursa'da Konserde

Selanik Uluslararasy Belgesel Film Festivali

Batı Trakya Türkleri Kurultayı

RUMELİ-BALKAN-TRAKYA GELENEKSEL PİKNİĞİ

Makedonya Ülke Günü

Balkan Türkoloji Merkezi Prizren'de Açılıyor

XV. HIDIRELLEZ - BAHAR SENLIKLERI FESTIVALI 05-08 Mayıs 2006

“Balkanlar ve Göç” Belgeseli, TRT INT, TRT 2

Balkan Renkleri' Konseri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 7 Nisan 2006, İstanbul Balkan Renkleri'yle buluşacağız

Uluslararası Balkan Paneli, 8-10 Nisan 2006, İzmir

Bizim Sesimiz..TRT INT

 

.....
sayfa başına dön
anasayfa'ya git