Balkan Türkleri  
 
 
Pazarlar Coğrafyası
 
 
     
 
     
Balkan Rotası
 
 
 
Bir Balkan Yolculuğu
 
 
     
 
     
Tuna Turu  
 
 
Vardar Ovası
 
 
     
 
     
Adriyatik Turu  
 
 
Turizm  
 
     
 
 
Hangi Birlik?
 
 
“Dünyada şimdiye kadar, başka başka milletlerin ünyon (birlik) yaptıkları ve asırlarca beraber yaşadıkları, tarihte görülmüştür. Bizim kurmak istediğimiz ünyonun (birliğin) tarihte geçmiş olan ünyonların (birliklerin) çok fevkinde (üzerinde) olmasını isteriz.”

Mustafa Kemal Atatürk, 27 Şubat 1938, Ankara
Burada kastedilen birlik aşağıdakilerden hangisidir ?
 
Avrupa Birliği
Balkan Birliği
Kafkasya Birliği
Orta Doğu Birliği
Orta Asya Birliği